slub-w-kosciele

Małżeństwo zawarte w kościele katolickim trwa z założenia do śmierci jednego z małżonków. Kościół w świetle nauki ewangelicznej nie uznaje rozwodów. W praktyce istnieją jednak sytuacje, w których sąd kościelny może orzec, że zawarte małżeństwo było z określonych powodów nie ważne od samego początku. W takiej sytuacji uznaje się, że małżeństwo pomiędzy konkretnymi osobami, nigdy nie zaistniało.

Aby jednak doszło do takiego unieważnienia muszą zostać spełnione istotne przesłanki określone w prawie kanonicznym. O ich zaistnieniu lub nie decyduje sąd kościelny w specjalnym postępowaniu, w trakcie którego szczegółowo bada się okoliczności i powody będące podstawą orzeczenia.

Kiedy może nastąpić unieważnienie małżeństwa kościelnego?

Unieważnienie małżeństwa kościelnego może nastąpić jeżeli:

  1. W chwili zawarcia jeden z małżonków był chory psychicznie, gdyż mówiąc lakonicznie, nie wiedział co czyni.
  2. Także gdy zatajono przed współmałżonkiem niemoc płciową lub niemożność posiadania potomstwa.
  3. Jeżeli któraś ze stron wykluczała istotny przymiot małżeństwa taki jak jedność, nierozerwalność lub posiadanie i wychowywanie potomstwa. Jeśli więc jedno ze współmałżonków od początku nie zamierzało posiadać potomstwa albo być wiernym, może to być powodem stwierdzenia nieważności. Taki stan rzeczy trzeba jednak udowodnić, a to w niektórych przypadkach może być bardzo trudne.

Co ważne wyżej wymienione okoliczności tj.np. choroba musiały zaistnieć już przed ślubem. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte pod przymusem lub ze strachu, również może to być przesłanką do uchylenia związku. Specyficzną sytuacją jest zawarcie małżeństwa w stanie czasowej niepoczytalności, np. pod wpływem narkotyków lub nawet alkoholu! To również daje podstawy do procesu kanonicznego. Poza wymienionymi okolicznościami wszelkie inne sytuacje związane z podstępem oszustwem, zatajeniem bardzo istotnych okoliczności, ograniczona poczytalność czy brak świadomości istotnych praw i obowiązków małżeńskich mogą być podstawą zakwestionowania związku. Niekwestionowanym ale mało prawdopodobnym powodem jest też pokrewieństwo, powinowactwo, posiadanie profesji zakonnej przez współmałżonka albo też ślub zawarty wcześniej z inną osobą.
Te okoliczności kapłan udzielający ślubu ma obowiązek sprawdzić zgodnie z określoną procedurą stąd ich zaistnienie jest mniej prawdopodobne, ale nie niemożliwe.

Na pytanie jak unieważnić ślub kościelny odpowiedź jest następująca.

Aby szybko unieważnić ślub kościelny, za pośrednictwem proboszcza miejscowego składa się dokumenty w sądzie diecezjalnym, a następnie czeka się na wezwanie procesowe. Procedura od zawsze uważana jest za długą i trudną. Zawsze można wybrać krótszą i prostszą drogę jaką jest wizyta u adwokata kościelnego. Może potrwać od kilkudziesięciu dni do kilku lat. W ostatnim czasie decyzją papieża Franciszka procedura została znacznie skrócona, co uważa się za precedens. Może więc lepiej przywołać stare powiedzenie, że oto najlepszy rozwód przed ślubem!