młode małżeństwo

Instytucja małżeństwa istnieje już praktycznie od zarania ludzkości. Wiele religii wprowadzało i wprowadziło ją na swój grunt. Do zawarcia tego typu związku wydaje się, że wystarczy para kochających się ludzi, chcących spędzić resztę życia razem. Nic bardziej mylnego! Współcześnie występują różnego rodzaju przeszkody w zawarciu małżeństwa.

Wymienić tutaj przede wszystkim trzeba brak pełnej zdolności prawnej któregokolwiek z narzeczonych. Może być to z powodu ubezwłasnowolnienia lub zbyt młodego wieku. W każdym razie, w prawie polskim, aby zawrzeć cywilny związek małżeński trzeba posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, tzn. ukończyć 18 lat. Występują jednak wyjątki, otóż osoba w wieku od 16 do 18 roku życia, za zgodą sądu opiekuńczego, może zawrzeć związek małżeński, uzyskując tym samym pełną zdolność do czynności prawnych.

Kolejną sytuacją jest ubezwłasnowolnienie, co przeszkadza nam zawrzeć małżeństwo. Tutaj, taki związek może być zawarty jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego, którym jest kurator lub opiekun. Jeśli znów o małżeństwa kościelne chodzi, jedną z przeszkód może być brak uczestnictwa jednego z kandydatów na małżonka w życiu religijnym swojej parafii przez brak poprzednich sakramentów. Wtedy, osoba taka musi przyjąć wiarę w której chce zawrzeć związek małżeński, a następnie po kolei przygotować się i przyjąć odpowiednie sakramenty.

Jedną z przeszkód w zawarciu właśnie małżeństwa kościelnego może być ukryta choroba psychiczna lub niepoczytalność kandydata/już współmałżonka, o której nie wiedziała druga strona związku. Sytuacja taka może być podstawą do udzielenia ważnego rozwodu kościelnego. Po wykazaniu takiego właśnie stanu faktycznego nic nie stoi na przeszkodzie do takiego właśnie rozwodu.

Jeśli o kolejne przeszkody w zawarciu małżeństwa chodzi, to na pewno wymienić trzeba, że aby małżeństwo było zawarte potrzebna jest zgodna, nieprzymuszona wola obu stron. Zawarcie takiego związku musi być wyrażone w postaci oświadczeń woli obu stron, do którego można stosować choćby zasady wad oświadczenia woli z kodeksu cywilnego, traktując małżeństwo jako swego rodzaju związek cywilny.

Bardzo dobrym przykładem unieważnienia zawartego małżeństwa jest stan braku świadomości lub swobody, gdy np. przyszły mąż zawiera małżeństwo w stanie mocnego upojenia alkoholowego. Sytuacje takie mogą powodować dość łatwe unieważnienie takiego małżeństwa. W takim wypadku nie pozostaje nam nic innego jak napisać pozew o rozwód stosując się do porad adwokata rodzinnego.

Tak więc co przeszkadza nam zawrzeć małżeństwo?

Ograniczenia dotyczą, jak można zauważyć, jedynie stanów psychicznych narzeczonych, tak więc, jeśli tylko ludzie się kochają, są w odpowiednim wieku i nie mają jakichś psychicznych odchyleń od normalności, to brak jest przeszkody w zawarciu małżeństwa.